Tandköttsjukdomar (Parodontit och Gingivit)


Tandköttssjukdomar är ett samlingsbegrepp för en rad patologier som drabbar tändernas upphängningsapparat.

De vanligaste typerna av tandköttsjukdomar är parodontit och gingivit. Gingivit är en inflammation i tandköttet och är oftast reversibel - det vill säga gingivit ger ofta inga permanenta skador om man behandlar det. Gingivit kännetecknas av blödande tandkött, rodnad och viss svullnad i tandköttet närmast tanden. Gingivit som har fått härja fritt kan leda till parodontit. Parodontit kännetecknas av att käkbenet i tillägg har brutits ned runt tanden vilket gör att det bildas fickor mellan tanden och tandköttet där tandsten kan bildas och bakterier kan samlas vilket i sin tur gör att bennedbrytningen kan fortsätta ostört.

Tandhygienisten eller tandläkaren går in och rensar i tandköttsfickorna med speciella instrument. Detta är vanligtvis handinstrument där man skrapar ur tandsten ur tandköttsfickorna eller med hjälp av en ultraljudsapparat som vibrerar ut tandstenen.  Oavsett vilken metod som används rekommenderas bedövning för att minska obehaget. Vidare spolar behandlaren ur tandköttsfickan med klorhexidin, saltvatten och/eller svag väteperoxid. 


Öppettider:

Mån - 08-17.30

Tisdag -Torsdag - 08-16.30

Fredag 08-12.30 

Telefonnummer:

048610877

© Copyright Torsås Tandläkarcenter