Rotbehandling

En rotfyllning är en process där tandläkaren fyller ut rötternas kanaler med ett förtätande material.

Varför görs en rotfyllning? En rotfyllning kan göras av flera anledningar - bland annat på grund av skador på tandens nerver, inflammation i pulpan (pulpan är där vi har nerverna och blodkärlen) eller infektion i pulpan och/eller rotspetsarna, Ibland kan hål i tänderna vara så pass djupa att bakterier sipprar in i pulpan vilket gör att man kan få tandvärd. Ibland kan också gamla fyllningar eller kronor ha läkage som gör att bakterier kommer in till pulpan.

Rotbehandlingen går till på följande vis:
  1. Vi bedövar tanden så att den somnar.
  2. Vi öppnar upp tanden till dess inre.
  3. Där lokaliserar vi nervkanalerna. Förenklat sagt kan man säga att ju längre bak i munnen tanden sitter - desto fler rötter har tanden. En framtand har nämligen oftast en rot medan en kindtand ofta har tre till fyra rötter. Ibland kan kanalerna vara förkalkade av flera olika anledningar vilket gör att kanalerna är täta och svårare att se med blotta ögat. Därför är vi stolta att säga att vi har endodontiskt mikroskop på vår klinik. För att hålla en hög kvalitet på våra behandlingar använder vi mikroskop när så erfordras.. 
  4. Alla rötterna rensas och spolas ut med hjälp av 2-3 cm långa filar. 
  5. Om du inte har somnat hittills kanske du har frågat dig: Hur vet tandläkaren hur djupt in i roten han/hon ska rensa? Alla människor har nämligen olika längder och former på tänderna. Lyckligtvis har vi ett par hjälpmedel för detta, nämligen apexlokalisator och tandröntgen. Med apexlokalisator kan vi använda ekolodsteknik för att kontrollera hur djupt ned vi är.
  6. När längden är fastställd rensar vi rent och spolar ut rötterna från bakterier och slaggprodukter.  Ibland måste tandläkaren lägga in ett bakteriedödande medel som får ligga kvar en period i tanden.
  7. Slutligen rotfylls tanden med ett förtätande material.
  8. Beroende på hur tanden sedan ska repareras lägger man en skyddande temporär rotfyllning.
  9. All rotbehandling görs under en gummiduk som skyddar tanden från munhålan. Lugn! Vi är erfarna inom rotbehandling och har all utrustning för en gedigen behandling.


Öppettider:

Mån - 08-17.30

Tisdag -Torsdag - 08-16.30

Fredag 08-12.30 

Telefonnummer:

048610877

© Copyright Torsås Tandläkarcenter