Panorama (extraoral röntgen)

Panoramaröntgen är en röntgenbild som tas av hela bettet på en gång vid vissa indikationer. Fördelen är att man får en översikt av alla tänderna inklusive de tänder som eventuellt inte har kommit ut ännu, käkbenet, bihålorna och käklederna.
På Torsås Tandläkarcenter tillhandahåller vi panorama i våra lokaler!
Vår panorama har installerats och underhålls av Svensk Dentalservice och är godkänd av SSM.


© Copyright Torsås Tandläkare