Lagningar, uppbyggningar, porslinsersättningar och kronor

Restaurativ vård

Denna gren inom tandvården handlar om att ersätta tandskador med ett konstgjort material som imiterar tandsubstans.

Den naturliga tanden är byggd av ett inre lager (dentin) och ett yttre lager (emalj). I tandens kärna ligger tandpulpan som innehåller nerver och blodkärl. Genom tandnerverna i pulpan skickas signaler via ansiktsnerven upp till hjärnan varpå vi kan känna av tryck, kyla och värme från enstaka tänder.

Om man får ett djupt hål (karies) kan nerven i pulpan bli irriterad och det kan göra ont - ibland kan nerven i tanden dö varpå tanden måste rotfyllas (se avsnitt om rotbehandling). För att undvika att tandens pulpa påverkas av hålet är det viktigt att stoppa processen. Därför rekommenderar vi att kontrollera tänderna med jämna mellanrum hos tandläkaren eller tandhygienisten så att de kan upptäcka eventuella hål innan hålet når pulpan. Hur ofta man bör gå på undersökning baseras efter individen.

Hål behandlas vanligtvis genom en lagning vilket innebär att hålet borras ut (under bedövning - det ska aldrig göra ont) så att det blir helt rent från karies. Därefter byggs det rena hålet upp med komposit som efterliknar tandens naturliga form. På så sätt har man skyddat pulpan och tanden behåller sin funktion och integritet.

En tand kan också gå sönder rent mekaniskt. När tanden knäcks kan den ibland lagas med komposit som ersätter den förlorade vävnaden. 

När den förlorade biten på till exempel en kindtand är stor kan det vara dålig prognos för en stor fyllning. Kindtändernas uppgift är att mala sönder maten och krafterna dessa tänder utsätts för är stora. Då måste ersättningen tillverkas i ett starkt material och ha god retention som motsvarar krafterna dessa tänder utsätts för.

Då kan en delkrona (onlay) eller helkrona vara ett välfungerande alternativ. Avvägningen av vilken typ av krona beror på flera saker men inte sällan beror den på hur mycket frisk tandsubstans som finns kvar av tanden. En motståndskraftig och estetiskt tilltalande ersättning fästes permanent.

Öppettider:

Mån - 08-17.30

Tisdag -Torsdag - 08-16.30

Fredag 08-12.30 

Telefonnummer:

048610877

© Copyright Torsås Tandläkarcenter