VAD KOSTAR DET?

En detaljerad prislista, med FK-koder och priser per specifik åtgärd, finner du nedan. Observera att en behandling kan bestå av flera olika delmoment, vilket kan göra det svårt att uppskatta den totala kostnaden med enbart prislistan som underlag. .  Ungefärliga kostnader för kontroller och oftast förekommande behandlingar följer nedan, i punktform.

 • Årlig kontroll - c:a 1200 kr
 • Lagning - c:a 1 500 - 2 000 kr
 • Rotfyllning - 4 500 - 8 000 kr
 • Krona - 7500 - 9500 kr
 • Implantat - 24 000 - 70 000 kr

Observera att ovanstående prisexempel är ungefärliga. Det är först efter en undersökning som vi kan avgöra, vilka åtgärder krävs. Det är först då som vi kan kalkylera kostnaden för din behandling i förhållande till Försäkringskassan. Kostnadsförslaget/terapiplanen består av tre delar: dels totalkostnaden, dels hur mycket försäkringskassan ersätter och dels hur mycket du som patient ska betala. Detta för att det inte ska finnas några frågetecken om kostnader.


PRISLISTA

    FK-kod,  Beskrivning, och pris.

 • 101 Basundersökning, utförd av tandläkare   -  1221 kr
 • 103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare  -  566 kr 
 • 107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare  -  1406 kr
 • 108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare   - 2 263 kr 
 • 121  Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition  -  125 kr 
 • 123 Röntgenundersökning, helstatus    -  1 090 kr
 • 124 Panorama-röntgenundersökning  -  1 077 kr 
 • 125 Röntgenundersökning, extraoral    - 595 kr
 • 126 Röntgenundersökning, omfattande   - 1 429 kr 
 • 127 Röntgenundersökning, delstatus   - 343 kr 
 • 128 Röntgenundersökning, större delstatus  -  434 kr
 • 201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem   -  475 kr
 • 204 Profylaxskena, per skena -  1 036kr 
 • 205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid -  245 kr 
 • 206 Fluorbehandling -  467 kr 
 • 207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, mindre omfattande-  487 kr 
 • 208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande -  919 kr 
 • 209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande -  1 445 kr 
 • 301  Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande -  556 kr 
 • 302 Sjukdoms- eller smärtbehandling -  1 036 kr 
 • 303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande -  2 079 kr
 • 304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande -  2 333 kr
 • 311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem -  567 kr 
 • 312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  -  250 kr 
 • 313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer -  1 243 kr 
 • 314 Beteendemedicinsk behandling -  569 kr 
 • 321 Icke-operativ behandling av karies-sjukdom -  572 kr 
 • 322 Stegvis exkavering  -  1 734 kr 
 • 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande -  735 kr 
 • 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande -  1 561 kr 
 • 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande -  3 061kr 
 • 401 Tanduttagning, en tand -  1 734 kr 
 • 402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand -  2 891 kr 
 • 403 Tanduttagning, enkel -  408 kr 
 • 404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant -  4 367 kr 
 • 405 Omfattande dentoalveolär kirurgi -  5 683 kr 
 • 406 Tanduttagning, övertalig tand -  2 103 kr 
 • 407 Övrig kirurgi eller plastik -  2 753 kr 
 • 408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande -  5 097 kr 
 • 409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd -  2 255 kr
 • 410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd -  1734 kr
 • 420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd -  4 624 kr Titan, implantat 
 • 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat -  8 757 kr 
 • 422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik -  2 335 kr 
 • 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat -  11 501 kr 
 • 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik -  2 919 kr 
 • 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat -  15 529 kr 
 • 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik -  3 853 kr 
 • 427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant -  10 509 kr 
 • 428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant -  10 742 kr Syntetiskt benersättningsmaterial 
 • 429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat -  5 716 kr 
 • 430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd -  4 203 kr 
 • 431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd -  2 860 kr Syntetiskt benersättningsmaterial 
 • 432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd -  2 131 kr Syntetiskt benersättningsmaterial 
 • 435 Avlägsnande av ett implantat -  1 401 kr 
 • 436 Avlägsnande av ett implantat, enkel -  350 kr
 • 446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd -  2 107 kr Regenerativt material 
 • 447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd -  1 425 kr Regenerativt material 
 • 448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd  -  858 kr
 • 451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition  -  3 810 kr 
 • 452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3  -  5 267 kr
 • 480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd -  375 kr 
 • 501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal  -  4 914 kr Guttaperka och sealer 
 • 502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler -  5 944 kr Guttaperka och sealer 
 • 503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler -  7 487 kr Guttaperka och sealer 
 • 504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler  -  8 014 kr Guttaperka och sealer
 • 520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare -  1 792 kr 
 • 521 Akut trepanation och kavumextirpation -  1 792 kr 
 • 522 Komplicerad rotkanal-lokalisation -  1 445 kr 
 • 523 Stiftborttagning -  2 139 kr 
 • 541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle -  5 422 kr 
 • 542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd -  1 734 kr 
 • 601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena -  4 856 kr
 • 602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena -  4 856 kr
 • 603 Reponeringsskena, per skena  -  6 462 kr
© Copyright Torsås Tandläkare