Undersökning

Undersökningen är en hälsokontroll av tänderna och munnen. Vi ser på en mängd olika saker när du är på kontroll hos oss.  Vi börjar alltid undersökningen med frågor om hälsotillståndet och mediciner då de kan ha ett samband med sjukdomar i munhålan och tänderna eller ge förhöjda risker för sjukdomar i munhålan och tänderna.

Det första många tänker på är att vi letar efter hål. Mycket riktigt är hål, eller karies, ett vanligt problem. Karies förekommer i alla åldrar och beror på flera olika orsaker. Fördelen med regelbundna kontroller är att små skador i tandens yttre skikt kan upptäckas tidigt. Ibland tidigt nog för att hinna kunna stoppas utan att tandläkaren behöver ta till borren. 

Tänderna kan även uppvisa slitage eller sprickor. Dessa är viktiga att uppmärksamma och dokumentera även om de inte alltid behöver behandlas.

Tandköttet kontrollerar vi också. Tandköttsinfektion (parodontit) kan leda till att käkbenet drar sig tillbaka mot rotspetsen. Ju mer ben som drar sig tillbaka desto mindre fäste får tanden varpå tanden kan kännas lös. Har benet dragit sig så långt tillbaka mot roten att benlösheten går förbi rotsptesen kan tanden lossna (därav tandlossning). En mild form av tandköttssjukdom kallas gingivit och är ofta inte behäftad med bentapp. Rökare har förhöjd risk för att få parodontit,

Slemhinnan, det vill säga tungan och huden på insidan av munnen, kontrolleras. Ibland kan det förekomma avvikelser i färg och form. Utväxter, sår och fläckar kan uppstå. Slemhinnan kontrolleras efter avvikelser. Ibland kan biopsier tas för analys i laboratorium.

Käken undersöks utifrån med fingrarna . Målet med detta är att kontrollera ifall käkleden, tuggmusklerna samt lymfknutorna ter sig normala och oömma. Ifall onormala förhållanden föreligger kan det vara orsak att vidare utreda käkfunktionen.

 

Hälsodeklaration


Som din vårdgivare har vi en skyldighet att inhämta uppgifter angående din allmänhälsa och din medicinlista.

Många utav de allra vanligaste medicinerna som husläkaren kan skriva ut för behandling av tillstånd som exempelvis astma eller högt blodtryck har biverkningar som kan ses i munnen. Ett väldigt vanligt exempel är olika grad av muntorrhet. Effekterna kan ha långt gående effekter på munhälsan. Andra biverkningar lokaliserade i munnen är slemhinnelesioner eller slemhinnetillväxt. 

En av anledningarna till att vi måste veta vad du tar för mediciner är just att märka eventuella biverkningar som kan ha stora konsekvenser för dig längre fram. 

Ytterligare anledningar till att det är av största vikt att din hälsodeklaration är uppdaterad är:

1) att veta ifall du tillhör en riskgrupp, samt att ta detta i beaktande vid behandlingsplanläggning

och

2) att vissa läkemedel som används inom tandvård kan ha inverkan på dina hälsa. Det gäller exempelvis Warfarin eller Digoxin.

Dessutom kan bruk av en del mediciner göra dig känsligare i behandlingssituationen och föra till sämre läkförmåga. Till denna grupp hör exempelvis läkemedelsgruppen bisfosfonater.

Det är inte alltid lätt att komma ihåg hela sin medicinlista (och definitivt inte dosering) när man sitter i behandlingsstolen. Vi rekommenderar därför att du (om det är möjligt) dels tar med medicinlistan från apoteket och dels fyller i hälsodeklarationen i lugn och ro hemma och tar med den till oss nästa gång.

Undersökningsprotokoll och kostnadsförslag

Ibland kan det bli lite mer information än vad du som patient kan ta till dig på en gång. Vi berättar vad vi ser i munnen och vilken typ av rutiner för egenvård vi rekommenderar dig. För att det ska vara lätt att göra rätt som patient har Socialstyrelsen bestämt att tandläkaren eller hygienisten bör erbjuda dig ett behandlingsprotokoll.

Behandlingsprotokollet kan ses som en sammanfattning av ditt munstatus och vad du bör tänka på till nästa gång.  

När det är lite mer som ska åtgärdas och en behandling blir lite mer komplicerad är det lättare att orientera sig som patient ifall man blivit väl informerad. Vi leverar alltid ett skriftligt kostnadsförslag när priset överstiger 5000 kr. Ett kostnadsförslag ska alltid betraktas som preliminärt eftersom det kan uppstå situationer som man inte har räknat med (som exempelvis karies som går in i pulpan och därmed måste rotfyllas eller en rotspricka som gör att tanden måste dras ut).

Det är viktigt att tänka på att ett kostnadsförslag är baserat på dagens status. Det innebär att förslaget dels är giltigt i tre månader framåt om inget annat sägs och dels att det är giltigt så länge behandlingen kan genomföras under försäkringskassans ersättningsperiod. När den tiden har passerat kan det ibland vara förändringar i behandlingsomfång som gör att ett nytt förslag måste göras.

Öppettider:

Mån - 08-17.30

Tisdag -Torsdag - 08-16.30

Fredag 08-12.30 

Telefonnummer:

048610877

© Copyright Torsås Tandläkarcenter