Allmänt tandvårdsbidrag - ATB

Försäkringskassan delar varje år ut ett bidrag som är giltigt i två år. Bidraget kan exempelvis användas till basundersökningar eller tandbehandlingar. Hur mycket du får i bidrag (ATB) baseras på din ålder. Bidraget kan sparas i upp till två år. 

  • Är du mellan 24 och 29 år gammal får du 600 kr i ATB varje år. Det kan totalt sparas i maximalt två år och du kan maximalt ha 1200 kr uppsparat (2 x ATB). 
  • Är du 65 år eller äldre? Då får du också 600 kr i ATB varje år och kan maximalt ha 1200 kr sparat.
  • Är du 30-64? Då får du 300 kr i ATB varje år och kan maxialt ha 600 kr sparat.

Det fina med ATBt är att det delas ut till alla som bor eller jobbar i Sverige. Det betyder att du inte behöver ansöka om det. Om du däremot arbetat utomlands och återvänt till Sverige kan det ibland ta tid innan du registreras hos Försäkringskassan. 

Ifall du vill få hjälp att utnyttja ditt äldsta tandvårdsbidrag innan det förfaller kan du ta kontakt med oss här.

 

© Copyright Torsås Tandläkare