Implantat

Om man saknar tänder kan man ersätta dem med implantat.

En implantatbehandling börjar först med att reda ut om huruvida implantat är en lämplig behandling. En kartläggning genomförs av patientens hälsotillstånd, eventuella mediciner och orala status. Därefter tittar man klinisk i munnen för att bl.a om det finns tillräckligt med utrymme för implantat både mellan granntänder och höjden till motbitande tand. Därefter tar vi röntgenbilder för att se om benet har förutsättningar för implantat.  I vissa fall måste 3D-röntgen tas.

Om förutsättningarna finns för implantatbehandling kan implantatoperation genomföras.

I stora drag genomförs en implantatbehandling enligt följande:

Steg I.

1. Implantatet installeras under lokalbedövning. Det ska absolut inte göra ont under implantatbehandling.

2. Ett snitt genomförs på slemhinnan. Slemhinnan fälls upp så att benet blottas.

3. Behandlaren borrar in i benet under spolning med sterilt saltvatten. Detta görs stegvis för att minska risken för temperaturhöjning och felriktning.

4. Implantatet skruvas in.

5. Antingen sätts en läkdistans eller en täckskruv beroende på situation. Slemhinnan fälls över benet igen. Behandlaren syr ihop slemhinnan.

6. Läkningskontroll efter 7 -10 dagar.

Steg II.

1. Läkningskontroll 3-4 månader efter implantatoperationen och avtryck för protetik. Om täckskruv sattes genomförs en distansoperation här istället. En distansoperation går ut på att skruva bort täckdkruven och sätta in en läkdistans som slemhinnan ska läka runt i ca 10-14 dagar.

2. Provning av protetik. och eventuell permanent cementering/utläkning, Om täckskruv sattes tas avtryck enligt punkt ett här.

3. Vid täckskruv: Protetiken provas och cementeras/lämnas ut.

 

This is a heading

This is a heading

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice.
 
© Copyright Torsås Tandläkare