Covid-19 och tandvård 

Vi som jobbar på Torsås Tandläkarcenter följer fortlöpande utvecklingen och anpassar oss efter råden från Folkhälsomyndigheten om COVID-19. För oss är det viktigt att både patienten och personalen känner sig säker. I enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer ber vi dig som känner dig sjuk (har luftvägssymtom, feber eller nedsatt allmäntillstånd) att vänta med besöket hos oss. Nedan redogör vi för vad vi gör på kliniken för att minska risken för spridning.

Hur minimerar vi riskerna?

  • Vi ber alla besökare tvätta/sprita händerna efter ankomst. 
  • Vi har installerat plexiskärmar vid receptionen. Kortautomaten spritas efter varje användning.
  • Vi behandlar patienter klädda i munskydd, visir, plastförkläde och handskar. All engångsutrustning bytes självklart mellan varje patient.
  • Vi ber att patienter som känt eller känner symtom på hosta eller feber stanna hemma. Vi frågar också patienterna om symptom innan behandling/undersökning.
  • Vi ber dig besöka oss utan sällskap.
  • Vi desinficerar naturligtvis alla ytor efter varje patient.
  • Vi handhälsar inte just nu.
  • Vi har tagit bort tidningar och bjudkaffe i väntrummet.
  • Väntrummets stolar är isärflyttade.
  • Vi går självklart inte till jobbet med sjukdomssymtom och vår personal är välinformerad om situationen,

För den som är mer utsatt

Även hos patienter med nedsatt hälsa eller underliggande sjukdomar kan akuta tandrelaterade situationer uppstå - exempelvis tandvärk eller infektion. Det kan även vara så att ett problem bör åtgärdas på grund av stor risk för framtida komplikationer. Det finns saker som inte kan vänta.

Om du tillhör en riskgrupp men behöver komma till tandläkaren ber vi dig informera oss om detta. Då skall vi göra vårt bästa för att tillrättalägga för dig i just din situation.

Öppettider:

Mån - 08-17.30

Tisdag -Torsdag - 08-16.30

Fredag 08-12.30 

Telefonnummer:

048610877

© Copyright Torsås Tandläkarcenter