Tandersättningar: Broar, proteser, implantat.

Det finns flera olika orsaker till att en tand kan gå förlorad. Trauma är en vanlig orsak till att helt friska tänder skadas eller förloras. Till exempel kan en aktiv utövare av bollsport, cykel eller ridning slå sig olyckligt. Skadorna mot ansiktet och käken kan vara omfattande och en eller flera tänder kan behöva bytas ut.

En annan orsak till tandförlust kan vara ett hål som är så stort att det som är kvar av tandkronan inte räcker för att stödja en ersättning. Då kan hela tanden behövas ersättas.

Det kan även vara så att vävnaden runt tanden är infekterad vilket kan leda till parodontit. Obehandlad parodontit leder på sikt till att käkbenet runt tanden bryts ned och nedbrytningen kan blir så pass stor att tanden gör mer skada på benet än nytta. Då kan det bästa för benet och granntänderna vara att ta bort den sjuka tanden.

Många fler scenarion finns till varför man kan förlora en tand. Oavsett orsaken till tandförlusten finns det flera typer av behandlingar man kan tillgå beroende på vissa omständigheter för att ersätta den förlorade tanden - nämligen protes, delprotes, bro eller implantat. Det finns även många olika varianter utav dessa behandlingstyper. Det som är gemensamt med alla typer av behandlingar hos oss är att ingen av dem ska göra ont. God bedövning är ett måste inom dagens tandvård. Grundprincipen hos oss är att det inte ska göra ont hos tandläkaren.

  • Protes: Saknar man alla tänderna kan protes vara aktuellt - det vill säga tandläkaren tillsammans med en tandtekniker tar fram akrylattänder som vilar på tandköttet och som man kan ta av och på från munnen. Idag ser vi mindre och mindre av helproteser sedan intåget av implantat.

  • Delprotes: Om man har en del friska tänder kvar kan tandläkaren tillsammans med tandteknikern konstruera en protes som får vila sig på granntänderna som är friska. På så sätt få delprotesen bättre stabilitet jämfört med helproteser som sitter helt på tandköttet. Delproteser kan man ta av och på.


  • Bro: Om man har missat några få tänder kan tandläkaren konstruera en bro tillsammans med tandteknikern. Denna behandling går ut på att tandläkaren lägger bedövning och slipar granntänderna (till den tand som förlorades) och tar avtryck på dem. Avtrycket skickas till en tandtekniker som framställer bron efter avtrycket. Bron skickas tillbaka till oss. Vitsen med en bro är att den ska vila på de slipade granntänderna och ersätta den förlorade tanden (eller tänderna). Denna konstruktion ska se ut som vanliga tänder. Broar ska sitta permanent och är inget man tar av eller på.


  • Implantat: Implantatbehandling hos oss innebär att tandläkaren borrar ett smalt cylindriskt hål ned i käkbenet. I hålet skruvas sedan implantatet in varpå tandläkaren syr över tandköttet över skruven. I vissa fall syr vi inte över skruven utan sätter på en distans ("metallplupp") på implantatets topp så att tandköttet får gro runt distansen. Implantatskruven ska sedan tillhelas under ca tre månader (beroende på utgångspunkt). Efter tillhelningsperioden tar vi in patienten igen till kliniken för att ta avtryck för självaste protetiken. Implantat kan användas som underkonstruktion för krona, bro eller protes. Poängen med att vänta tre månader innan vi belastar implantatet är att låta benet tillhelas ostört runt imlpantatskruven för ett optimalt fäste.

Vilken behandling som rekommenderas den eskilda patienten beror på många saker - bland annat placering, omfattning av tandförlusten, patientens tandhälsa, generell hälsa och mediciner samt patientens egna önskemål.

Vad är en bro?

En bro eller brygga är en permanent tandstödd tandersättning. Tandstödet kommer vanligen från granntänderna. En förutsättning för att en bro skall kunna byggas är att granntänderna (stöden) är goda stöd.

Bron tillverkas av en tandtekniker som är specialiserad på att bygga tandersättningar i hållbara material.

En bro kan vara kort (treledsbro) eller lång. Den kan byggas i olika typer av material, exempelvis zirkonia och metallkeramik.

En behandling med bro kan gå raskare än en behandling med implantat. Det går dock några dagar mellan tillslipning av stödtänder samt samtidig avtryckstagning och utleverering av den färdiga bron. Under den tiden används en temporär bro.

En bro är ofta en lösning med god estetik och lång hållbarhet.

Vad är en protes?

En helprotes är en avtagbar tandersättning som sitter på den tandlösa gommen. Helprotesen ersätter då det tandlösa utrymmet så att det åter blir möjligt att äta och prata.

En delprotes är också en ersättning för tandlöshet. Skillnaden är att en delprotes ersätter en del tänder. Patienten har då minst två tänder i den käken som protesen sitter i. Dessa tänder fungerar då som stödpelare för protesen.

En temporär protes är en ersättning som kan användas under läktiden innan en permanent behandling utförs. Ett exempel därpå är att ersätta tänder med implantat (skruvretinerade kronor eller broar). Då kan det vara nödvändigt att ha en estetisk och funktionell temporär lösning under cirka tre månader. När skruvarna läkt in kan de belastas och den slutliga konstruktionen görs på toppen.

Vad är implantat?

Ett implantat är en skruv i vävnadsvänligt material (vanligen titanium) implantatet sättes ned i benet. I implantatet fästes en distans (en typ av fog) och i denna fästs kronan eller bron som sticker upp i höjd med de andra tänderna.

Implantatbehandling har revolutionerat tandvården sedan 70-talet. Plötsligt blev det möjligt att ersätta tandlösa områden med fastsittande tänder där det tidigare bara kunde lagas proteser.

Fördelen med ett implantat i en annars obehandlad mun är att granntänderna inte behöver involveras i behandlingen. Implantat kan även vara den enda möjligheten att åtgärda tandlöshet baktill i munnen när kindtänder har gått förlorade. Implantat kan leda till förbättrad livskvalitet.

Det finns dock en del begränsningar med implantatbehandling. Rökning är något som bevisat påverkar inläkningen negativt. Dåligt kontrollerad diabetes är förenat med risker. Likaså behandling med bisfosfonater.

Öppettider:

Mån - 08-17.30

Tisdag -Torsdag - 08-16.30

Fredag 08-12.30 

Telefonnummer:

048610877

© Copyright Torsås Tandläkarcenter